Stefan Szumański
Ul. Szkolna 21, 38-613 Wołkowyja

Tel.( 0-13) 469-25-30
Tel.( 0-13) 469-25-11
Kom. 500-07-08-53

e-mail: NoclegiUStefana@o2.pl